Resultat #2

Vinnarane av P&P 2/2020 og Golf over 9 hol 2/2020, som vart spelt i forrige veke, kjem her.

P&P 2/2020:
?brutto: Reidar Aarskog, 51 slag
?netto: Helge Liland, 48 slag

Golf 2/2020:
?brutto: Oddvin Flornes, 38 slag
?netto: Oddvin Flornes, 31 slag

Gratulerer ! ??

Resultatlister P&P og 9 hol Golf.

Frå og med i dag går PP 3/2020 og Golf over 9 hol 3/2020 (frontnine). Siste speledag fyrstkomande søndag. Me spelar med ballplassering som vanleg, pluss i bunker. Maks antall slag pr hol, 5 over par.
Betaling via Vipps. (kr 100 for den eine og kr 200 for begge). ?️‍♂️

Arkivbilete av P&P vinnar. ?