Speleformer Lagspel

Foursome:

Laget spelar på 1 ball pr hol
Lagets spelarar slår ut på annakvart hol, og deretter annakvart slag på same ball til ballen er i holet

Greensome:

Modifisert form av Foursome
Begge  spelarar slår ut på kvart hol og vel deretter kva ball dei spelar vidare på. Den som ikkje slo den valde ballen, slår det andre slaget. Deretter spelar ein som Foursome

Fourball/Bestball:

Begge på laget spelar sin ball.
Beste resultat i laget på kvart hol, er teljande