Resultat #8

Siste runde før sommerpause i Pitch & Putt og Golf over 9 hol vart ferdigspelt i går.
Pitch & Putt
🥇 brutto, Reidar Aarskog, 50 slag
🥇 netto, Halvard Dalsgård, 49 slag
Golf over 9 hol, backnine
🥇 brutto og netto, Reidar Aarskog med hhv 36 og 30 slag.
Gratulerer ! 👏👏
Resultatlister på tysnesgolf.no.
Neste turnering, iflg terminliste, vert i fyrste veka av august.
Kanskje det dukkar opp ei og anna sosial turnering i løpet av juli, så følg med her og på tysnesgolf.no.
God sommar ! 🌞🌤

Resultat #7

Resultat frå runde 7 i P&P og 9 hols golfen (frontnine).

9 hols golf
🥇 Sveinung Aarskog både brutto og netto med hhv 40 slag og 34 slag.

Pitch & putt
🥇 Oddvin Flornes både brutto og netto med 54 slag.

Gratulerer! 👏👏

Resultatlister på tysnesgolf.no.

I veka som kjem går siste runde (nr 8) i begge greiner, før sommerpause.
Golf over 9 hol skal spelast på backnine.
Kan spelast frå i morgon (tysdag) til og med søndag. 
Hugs markør og koronareglement.

Lykke til og god sommer ! 👍

Fast dag for vekas runder.

Frå og med komande veke vil me prøve å ha ein fast dag for vekas runder.

Onsdag kl. 18:00 møter me opp og avgjer om det vert P&P eller Golf. Me byter spelform kvar veke. Sjølvsagt framleis åpent for å gå rundene når det måtte passe til og med Søndag.

Me starter denne veka, så vert det ferie til veke 32 då me startar opp haustsesongen.
Koronareglane gjeld framleis