Medlem

Medlemskap 2018

  • Prisar for dei ulike medlemskapa:
    Senior med spelerett: kr 1800,-.
    Pensjonist med spelerett : kr 1200,-.
    Junior/student med spelerett: kr 700,-.
    Medlemskap utan spelerett: kr 700,-.

For alle medlemskap gjeld medlemskap i Tysnes Golfklubb, Norges Golfforbund og bladet Norsk Golf.
Dersom det er fleire i husstanden som er medlem, får ein kun eitt blad Norsk Golf, og medlemsprisen blir redusert med kr 300,- for nr 2,3 osv.

Til dei som ynskjer å melda seg inn i klubben, ta kontakt på tysnesgolf@online.no, eller på telf. 97 95 69 77

Kontonr. er 3525.11.14682 

Styret for 2018 er:

Oddvin Flornes, Sindre Tysnes, Jan Gunnar Tufta, Bjørn Inge Leite og Jan Vaage

Vara: Atle Andersland
Leiar: Jan Vaage