Praktisk info Vinterserie

Det kjem opp enkelte problemstillingar etterkvart som me no kjem i gang.

Har laga eit lite informasjonsskriv, der nokre ting vert belyst

Sjå Her