Joker Lag #2

Den 2.lagturneringa i “Joker Open” blei vunnen av Reidar Aarskog og Jan Vaage.

Men først måtte dei gjennom to omspel på hol atten med brødrene Flornes som òg hadde samme score.

Takk til Joker Uggdal som er turneringssponoren vår.
Resultatliste