Baneopning 2018

Endeleg kom dagen me har venta på så lenge.

På grunn av baneforholda blei det ikkje ein vanleg stabelfordturnering, men ein hyggeleg lagkonkurranse i staden. Vinnarlaget blei baneeigarane Rune og Ole. Gratulerer så mykje

Resultatlista finn du her