Banen er opna for sesongen

Banen er opna for spel og for lukka klubbturneringer.
Me satser på oppstart så snart me har noko på plass.
Restriksjoner vil framleis gjelda ihht Norges Golfforbund sine retningslinjer.

Sjå her for dei siste, oppdaterte reglane.