Årsmøte 2022

ÅRSMØTE i TYSNES Golfklubb 2022 
 
Du vert med dette invitert til årsmøte søndag 29 mai kl 1900 i Tysnes Golfklubb sine lokaler. 

                                  
Sakliste: 
 
1.         Godkjenning av innkalling. 
2.         Godkjenning av dei frammøtte medlemene. 
3.         Val av møteleiar, referent og to rep til å skrive under møtebok 
4.         Styrets årsmelding 2022 
5.         Rekneskap 2022. 
6.         Fastsetjing av medlemskontingent og prisar for spel  
7.         Val av leiar. 
8.         Val av styremedlemmer 
9.         Valnemd. 
10.      Oppsett terminliste 
11.      Innkomne forslag