Adventsimmen

Me inviterer til førjulsaktivitet på simulator, der det sosiale står i sentrum.

Det vert ei parturnering over 3 runder, med fokus på rekruttering. 
Sjå fullstendig info her