Kurs

Tysnes Golfklubb arrangerer “Veien-til-Golf”-kurs (VTG)

For prisen av medlemskap kr 1 800 (kr 1 200 for pensjonistar, kr 700 for studentar og juniorar) får du følgjande tilbodspakke: 

• Medlemskap i Tysnes Golfklubb 2018
• Spel så mykje du vil i 2018
• VTG-kurs
• 10 bøtter med treningsballar til bruk på drivingrange og treningsfelt
• Abonnement på magasinet Norsk Golf

Påmelding; tysnesgolf@online.no, evt tlf 97 95 69 77 

Kontonr. TG 3525.11.14682