O-Tour 6

O-Tour 6 – golf over 9 hol, spelt i dag med fylgjande 3 på topp

Brutto
Oddvin Flornes, 36 slag
Reidar Aarskog, 41 slag
Vidar Lid, 42 slag

Netto
Oddvin Flornes, 29 slag
Vidar Lid, 31 slag
Jens Flornes, 33 slag

Grattis ! ??

Neste turneringer er M-Tour 7 mandag 24. juni og O-Tour 7 onsdag 26. juni. Begge kan spelast i forkant frå og med fredag. (Sjå terminliste på tysnesgolf.no).

Med von om å sjå mange på startstreken ! ?

Arkivbilete frå ein start i skodda tidlegare i år.