Juni Open

I strålane spelevær var det berre 6 deltakarar på årets første turnering

Oddvin vann brutto, Helge hauge vann netto. Me gratulerer

Neste oppsatte runde er søndag 27. Juni, Midtsommar Open.  Me satsar på godvær og høgare deltaking

 

Resultater
Juni Open Brutto

PlasseringFornavnEtternavnTotal
1OddvinFlornes78
2HelgeLiland92
3HelgeHauge97
4AtleAndersland99
5RuneFolgerø103
6EdvardTysnes105

Juni Open Netto
PlasseringFornavnEtternavnTotal
1HelgeHauge63
2OddvinFlornes66
3EdvardTysnes73
4RuneFolgerø74
5HelgeLiland75
6AtleAndersland75