Golfsimulator

Tysnes Golfklubb planlegg innkjøp og installasjon av golfsimulator

Tysnes Golfklubb har ynskje om å utvide golfsesongen til heilårs aktivitet. Dette vil me gjera ved å bygge om klubblokalet vårt og installere fullskala golfsimulator.  

På den måte kan ein drive golfaktivitet heile året, ute på Dalen golf i sommersesongen. Og inne på simulatoren både sommer og vinter 

Ein simulator vil auka vårt tilbud til tysnesinger og tilreisande til det doble. Me vil bruka simulatoren i rekrutteringsøyemed, og vil kunne tilby kurs/teambuilding og turneringer for interesserte. 

Ombygging av klubblokale er planlagt gjort på dugnad av vår ivrige medlemmer.

 Tysnes Golfklubb håper du vil være med å bidra til realisering av dette prosjektet.