Fast dag for vekas runder.

Frå og med komande veke vil me prøve å ha ein fast dag for vekas runder.

Onsdag kl. 18:00 møter me opp og avgjer om det vert P&P eller Golf. Me byter spelform kvar veke. Sjølvsagt framleis åpent for å gå rundene når det måtte passe til og med Søndag.

Me starter denne veka, så vert det ferie til veke 32 då me startar opp haustsesongen.
Koronareglane gjeld framleis